Video4 - 5/5, 17-22: Ngồi thiền tối thiểu bao lâu? (tiếp theo) - Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực

Video4 - 5/5, 17-22: Ngồi thiền tối thiểu bao lâu? (tiếp theo) - Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực

3,220 0 0 0 Người đăng: admin

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Ngồi bao lâu? (tiếp) - Nghi-Ngộ của thiền và khoa học - Chú Bát-nhã là công án? Có nghĩa "thả buông"? - Chưa ngộ chết rồi sao? Ánh đèn là ngã/vô ngã?
Phương Pháp Tự Ngộ của Thiền Tông 2, giảng tại Santa Ana, Hoa Kỳ, 1990. /

Đoạn 5 của Video 4 nầy bao gồm:
17 - Ngồi thiền tối thiểu là bao lâu? (tiếp theo) - Tại phút 0:00
18 - Nghi-Ngộ của thiền và Nghi của khoa học - Tại phút 1:44
19 - Câu chú cuối kinh Bát-nhã là công án? - Tại phút 5:02
20 - Câu chú Bát-nhã có nghĩa "thả buông"? - Tại phút 9:07
21 - Chưa ngộ đã chết, đời sau sẽ ra sao? - Tại phút 9:57
22 - Giống ánh sáng đèn, có ngã hay vô ngã? - Tại phút 15:37

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.