Video3 - 15/23 Sở tri chướng và phiền não chướng - Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực

Video3 - 15/23 Sở tri chướng và phiền não chướng - Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực

3,742 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Phương Pháp Tự Ngộ của Thiền Tông 1, giảng tại Santa Ana, Hoa Kỳ, 1990. /

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.