Bài 11 Phương pháp đạt thiền - Thích Nhất Hạnh

Bài 11 Phương pháp đạt thiền - Thích Nhất Hạnh

3,650 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Truyền thống sinh động 1994-1997
Ngày giảng: 08/01/1995
Thích Nhất Hạnh
Bài 11 Phương pháp đạt thiền

/Bài 11 Phương pháp đạt thiền 1995 01 08/

Phần 2 - Vườn thiền Việt Nam
 

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.