Bài 02 Niết bàn là vắng mặt của vô minh - Định đề 03 đến 07 - Thích Nhất Hạnh

Bài 02 Niết bàn là vắng mặt của vô minh - Định đề 03 đến 07 - Thích Nhất Hạnh

3,827 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Khóa giảng định đề giáo lý Làng Mai 2005 - 2006 - 2007
Ngày giảng: 24/11/2005
Thích Nhất Hạnh
Bài 02 Niết bàn là vắng mặt của vô minh - Định đề 03 đến 07

/Bài 02 Niết bàn là vắng mặt của vô minh - Định đề 03 đến 07 (2005 11 24)/

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.