Bài 01 Kinh Tư Lượng (Anumàna sutta) - Thích Nhất Hạnh

Bài 01 Kinh Tư Lượng (Anumàna sutta) - Thích Nhất Hạnh

2,320 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Truyền thống sinh động 1994-1997
Ngày giảng: 20/11/1994
Thích Nhất Hạnh
Bài 01 Kinh Tư Lượng (Anumàna sutta)


/Bài 01 Kinh Tư Lượng (Anumàna sutta) 1994 11 20/

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.