Giới Bồ Tát 50: Giới Chứa Khí Cụ Sát Sanh - Thích Thiện Chơn

Giới Bồ Tát 50: Giới Chứa Khí Cụ Sát Sanh - Thích Thiện Chơn

501 0 0 0 Người đăng: thang1111vn

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giới Luật Tỳ Kheo: Thích Thiện Chơn

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.