Giới Bồ Tát - Giới Trọng Thứ 4 - Giới Vọng Ngữ Phần 2 - Thích Thiện Chơn

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Giới Bồ Tát - Giới Trọng Thứ 4 - Giới Vọng Ngữ Phần 2 - Thích Thiện Chơn

721 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giới Bồ Tát - Giới Trọng Thứ 4 - Giới Vọng Ngữ Phần 2 - Thầy Thích Thiện Chơn

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.