Giới Bồ Tát - Giới Trọng Thứ 2 - Giới Trộm Cướp (phần 1) - Thích Thiện Chơn

Giới Bồ Tát - Giới Trọng Thứ 2 - Giới Trộm Cướp (phần 1) - Thích Thiện Chơn

2,132 0 0 1 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giới Bồ Tát - Giới Trọng Thứ 2 - Giới Trộm Cắp Phần 1 - Thầy Thích Thiện Chơn

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • Thiện Châu Đã thêm Mô Phật. Bài giảng rất hay sao ít người nghe vậy?