Giới Bồ Tát 10: Không Nói Dối - Thích Thiện Chơn

Giới Bồ Tát 10: Không Nói Dối - Thích Thiện Chơn

1,806 0 0 0 Người đăng: thang1111vn

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giới Bồ Tát 10: Không Nói Dối
Tỳ Kheo: Thích Thiện Chơn

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.