Who am I - TT. Thích Tâm Đức

Who am I - TT. Thích Tâm Đức

1,100 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

- Khái niệm “Tôi/ Ngã” là một ảo giác chủ quan,
một trạng thái tâm dẫn đến phiền não, lậu hoặc
của tham, sân, si. Không có cái “Tôi hay Ngã
độc lập” mà là “Chúng tôi hay Vô Ngã” dẫn đến
hòa bình, hợp tác và hạnh phúc.

- The concept “I/ Self” is an subjective illusion, a frame
of mind leading to fermentations, taints of passion,
aversion, and delusion. There is no "independent I or
self" but "We or No-self" which leads to peace,
co-operation and happiness.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.