The Monkey Mind and Reality - TT. Thích Tâm Đức

Featured Videos

The Monkey Mind and Reality - TT. Thích Tâm Đức

1,187 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

- Monkey mind (Tâm vượn) là tâm hý luận vọng tưởng được tạo thành ngang qua 6 giác quan, tạo nên một thế giới ảo của tham sân si. Vấn đề bây giờ là chặng đứng Monkey mind đó như thế nào?
Thiền định Phật giáo là một phương pháp đặc biệt giúp hành giả thấy được thế giới thật không còn vọng tưởng điên đảo nữa và nhờ vậy mà được an vui, hạnh phúc ngay trên cuộc đời này!
- Monkey mind is the mind of Papanca (full of perceptions & notions beset a man), created through the six senses, creating a virtual world of greed, aversion and delusion. What is the problem now with Monkey Mind?
Buddhist meditation is a special way of helping the meditator to see the real world without any illusion, and thus be safe and happy in this life!

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.