Vì Sao Chúng Ta Nên Phóng Sanh? - Pháp Sư Viên Nhân

Vì Sao Chúng Ta Nên Phóng Sanh? - Pháp Sư Viên Nhân

4,539 0 0 0 Người đăng: thienthong

Phim tài liệu
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Kinh Dược Sư Lưu Ly bổn nguyện công đức dạy rằng: "Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn." Người phóng sinh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn. Phóng sinh có những công đức gì? Công đức phóng sinh rộng lớn vô biên, không thể tính đếm. Nay xin nói đại lược như sau:1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát. 2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh tật.3. Tránh được thiên tai, dịch họa, không gặp các tai nạn. 4. Con cháu đông đúc, đời đời xương thạnh, nối dõi không ngừng. 5. Chỗ mong cầu được toại nguyện. 6. Công việc làm ăn phát triển, hưng thạnh, gặp nhiều thuận lợi. 7. Hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ. 8. Giải trừ oán hận, các điều ác tiêu diệt, không lo buồn, sầu não. 9. Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn. 10. Tái sinh về cõi trời, hưởng phước vô cùng. Nếu có tu Tịnh độ thì được vãng sinh về thế giới Tây phương Cực Lạc. Trong kinh Hoa nghiêm, phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện dạy rằng: "Chúng sinh thương yêu nhất là sinh mạng, chư Phật thương yêu nhất là chúng sinh. Cứu được thân mạng chúng sinh thì thành tựu được tâm nguyện của chư Phật." Sau khi phóng sinh, tự mình có những thay đổi gì? Phóng sinh có thể nuôi dưỡng lòng từ bi của chúng ta. Trong khi thực hiện việc phóng sinh, chúng ta nhân đó có thể thấu hiểu được chân lý vạn vật đều bình đẳng, đều có cảm giác, đều có tánh Phật, đều có thể thành Phật. Nhờ đó, chúng ta có thể khởi tâm từ bi với hết thảy chúng sinh, lại còn tôn trọng trân quí. Tiến thêm một bước nữa, trong cuộc sống hằng ngày có thể thực hiện việc giới sát, ăn chay, cứu giúp sinh mạng muôn loài; các điều ác không làm, các điều thiện cố gắng làm; khởi tâm từ bi đối với tất cả muôn loài trên thế gian. Pháp sư Viên Nhân

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.