Phóng sanh - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - phần 3

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Phóng sanh - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - phần 3

4,548 0 0 1 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Phóng sanh - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - phần 3 - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • Vi Đã thêm thầy giảng hay quá