Bóng mây - ĐĐ. Thích Thiện Thuận

Bóng mây - ĐĐ. Thích Thiện Thuận

21k 2 0 1 Người đăng: admin

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Bóng mây - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • Võ Huy Ngọc Đã thêm Hư Không Chiếm Trọn Cõi Trần
    Lòng Người Mê Muội Mau Tìm Lối Ra
    Muôn Năm Trong Cõi Ta Bà
    Chóng Tu Kẻo Trể, Nó Già Mất Tiêu...