Bóng mây - ĐĐ. Thích Thiện Thuận

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Bóng mây - ĐĐ. Thích Thiện Thuận

18.6k 1 0 1 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Bóng mây - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • Võ Huy Ngọc Đã thêm Hư Không Chiếm Trọn Cõi Trần
    Lòng Người Mê Muội Mau Tìm Lối Ra
    Muôn Năm Trong Cõi Ta Bà
    Chóng Tu Kẻo Trể, Nó Già Mất Tiêu...