Tụng "Kinh Vô Lượng Thọ" - Thích Minh Như

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.