Tăng thân Làng Mai tụng: Namo Avalokiteshvara

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Tăng thân Làng Mai tụng: Namo Avalokiteshvara

4,254 0 0 1 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Kinh - Chú
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Tăng thân Làng Mai tụng: Namo Avalokiteshvara - Thầy Làng Mai thuyết giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • Tên của bạn Đã thêm namo avalokiteshvara