Tìm Phật Nơi Đâu - Thích Thiện Thuận

Tìm Phật Nơi Đâu - Thích Thiện Thuận

1,839 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Pháp thoại: TÌM PHẬT Ở ĐÂU? Chùa Xá Lợi (Quận 3, Tp HCM) Ngày 28/5/2015 Thuyết giảng: TT. Thích Thiện Thuận VIỆN CHUYÊN TU 2 - ấp Bình Lâm, Xã Lộc An, Huyện Long Thành, Đồng Nai ĐT: +84 - 64 387 6947 - Email: vienchuyentu@yahoo.com Website: vienchuyentu.net Qua lý thuyết, ta hiểu Phật ở tâm mình, nhưng tâm mình ở đâu? Ngay trước sóng gió cuộc đời, ta vẫn định tĩnh, vẫn thấy chất Phật trong mỗi con người đối diện, phiền não không còn, ta đang sống với Đức Phật tự tâm mình. Nơi nào có tình thương ngự trị, có lòng hỷ xả bao dung, nơi đó có Phật hiện diện. Chúng sanh nhìn chư Phật như chúng sanh nên phiền não khổ đau. Chư Phật nhìn chúng sanh như chư Phật nên Niết-bàn tự tại. Chỉ khác nhau ở cái nhìn, khi hiểu được vấn đề này, ta sẽ thấy Phật ở bất kỳ đâu mà không phải “cõng Phật đi tìm Phật”. Nhược dĩ sắc kiến ngã. Dĩ âm thanh cầu ngã. Thị nhơn hành tà đạo. Bất năng kiến Như Lai. (Kinh Kim Cang)

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.