Thiền tập trong đời sống hằng ngày - Thích Giới Đức

Featured Videos
Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Thiền tập trong đời sống hằng ngày - Thích Giới Đức

674 0 0 0 Người đăng: tanhthuanhoa

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Sư Giới Đức, Minh Đức Triều Tâm Ảnh thuyết pháp tại Thiền Viện Chân Lý, Annandale VA vào ngày 14 tháng 5 năm 2015.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.