Thiền tập trong đời sống hằng ngày - Thích Giới Đức

Featured Videos

Thiền tập trong đời sống hằng ngày - Thích Giới Đức

829 0 0 0 Người đăng: tanhthuanhoa

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Sư Giới Đức, Minh Đức Triều Tâm Ảnh thuyết pháp tại Thiền Viện Chân Lý, Annandale VA vào ngày 14 tháng 5 năm 2015.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.