Thập độ Ba La Mật - Thích Giới Đức

Featured Videos
Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Thập độ Ba La Mật - Thích Giới Đức

478 0 0 0 Người đăng: giacphuoctinh

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Sư Giới Đức, Minh Đức Triều Tâm Ảnh thuyết pháp tại Thiền Viện Chân Lý, Annandale VA vào ngày 15 tháng 5 năm 2015.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.