Thập độ Ba La Mật - Thích Giới Đức

Featured Videos

Thập độ Ba La Mật - Thích Giới Đức

784 0 0 0 Người đăng: giacphuoctinh

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Sư Giới Đức, Minh Đức Triều Tâm Ảnh thuyết pháp tại Thiền Viện Chân Lý, Annandale VA vào ngày 15 tháng 5 năm 2015.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.