Thất Giác Chi - TT. Thích Tâm Đức

Thất Giác Chi - TT. Thích Tâm Đức

2,823 0 0 1 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giảng sư: TT Thích Tâm Đức.Giảng tại: Trung tâm Liễu Quán- San-Jose, California, USA.Tháng 12 năm 2012.

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

 • Thích Minh Niệm 2015 Đã thêm Xin phép admin con xin chia sẽ những bài pháp hay của thiền sư Minh Niệm 2015


  Thích Minh Niệm 2015 Mới Nhất ღ♥Chủ Đề Thương Yêu 2/2 (3 audio) ღ♥Thích Minh Niệm Mới Nhất

  https://www.youtube.com/watch?v=h3r RjfvMU3k
  Thích Minh Niệm 2015 ღ♥Chủ Đề Thương Yêu (03 Audio) 1/2ღ♥Thích Minh Niệm Mới Nhất

  https://www.youtube.com/watch?v=XWk 6FKCxkgI
  TS Thích Minh Niệm 2015✔Thuyết Pháp Chủ Đề Bình Yên✔(04 Audio)

  https://www.youtube.com/watch?v=46F rLQ3A4Ek
  Thích Minh Niệm 2015ღ♥Hướng Dẫn Tọa Thiền (1h) ღ♥Thích Minh Niệm 2015

  https://www.youtube.com/watch?v=iOUlH GZr0c0
  Thích Minh Niệm 2015✔Bản Hoa Anh Đào, TT Thiền Tập, Bảo Lộc✔Thích Minh Niệm 2015 Mới Nhất

  https://www.youtube.com/watch?v=q9z SBO6C6m0
  Thích Minh Niệm 2015 ღ♥Thành Công và Hạnh Phúc Chân Thật ღ♥Thích Minh Niệm Mới Nhất

  https://www.youtube.com/watch?v=6MH Dzb-6XB0
  Thích Minh Niệm 2015✔Bản Hoa Anh Đào, TT Thiền Tập, Bảo Lộc✔ (English Sub),Thích Minh Niệm Mới Nhất

  https://www.youtube.com/watch?v=sj7 T4ChX3OY
  Thích Minh Niệm 2015✔Hướng Dẫn Thiền Tọa (35p)✔Thích Minh Niệm Mới Nhất

  https://www.youtube.com/watch?v=H13 rAjRSa3E
  Thích Minh Niệm 2015 Audio✔Đối Trị Tham Sân và Si✔Thích Minh Niệm Mới Nhất

  https://www.youtube.com/watch?v=Hg2 dB4r0y2I
  Thiền Buông Thư Mới Nhất ღ♥Thiền Buông Thư Tổng Hợp ღ♥SC. Chân Linh Nghiễm,SC.Chân Không,T.Minh Niệm

  https://www.youtube.com/watch?v=8Pi euqhjQPg

  https://www.youtube.com/watch?v=- 2_bFKiVtnU