Thắp sáng niềm tin - 2/2 - Thích Nữ Hương Nhũ

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Thắp sáng niềm tin - 2/2 - Thích Nữ Hương Nhũ

4,004 0 0 1 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Thắp sáng niềm tin - 2/2
Giảng tại Khóa tu mùa hè 2008

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • OanhHuynh Đã thêm Su Co ThichNuHuongNhu is wonderful person, She had a great knowledge.....I am loving her sermons, the best of sermons....Thank you very much......