Chùa Viên Quang - Xác quyết niềm tin vào Pháp Niệm Phật - Diệu Âm

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Chùa Viên Quang - Xác quyết niềm tin vào Pháp Niệm Phật - Diệu Âm

3,484 0 0 1 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Chùa Viên Quang - Xác quyết niềm tin vào Pháp Niệm Phật - Cư Sỉ Diệu ÂmDec / 2007

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • huynhvan.sang@gmail.com Đã thêm NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT ĐỆ CUỐI ĐẦU CUNG KÍNH ĐẢNH LỄ DIỆU ÂM DIỆU NGỘ CƯ SĨ A MI ĐÀ PHẬT A MI ĐÀ PHẬT