Tâm Kinh 06: Phá chấp khổ và chứng đắc (24/01/2010) video do Thích Nhật Từ giảng

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Tâm Kinh 06: Phá chấp khổ và chứng đắc (24/01/2010) video do Thích Nhật Từ giảng

3,186 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 24/01/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5316,Tam-Kinh-06-Pha-chap-kho-va-chung-dac.tsph

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.