Tâm Kinh 04: Cắt lớp thực tại (03/01/2010) video do Thích Nhật Từ giảng

Tâm Kinh 04: Cắt lớp thực tại (03/01/2010) video do Thích Nhật Từ giảng

3,290 0 0 1 Người đăng: admin

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 03/01/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5292,Tam-Kinh-04-Cat-lop-thuc-tai.tsph

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • Trường Xuân Triệu Quyết Thắng Đã thêm Qua nhiều bài giảng Pháp, như: Thành Duy Thức Luận, Bát Nhã Tâm Kinh, và những Pháp môn căn bản... cho thấy Thầy Thích Nhật Từ là một Thượng tọa kế thừa được tinh hoa Tư Tưởng Phật. Trí tuệ Thày cao và lời giảng thể hiện hạnh- đức của một tu sĩ chân chính!