Sự Tích Đức Phật (Trọn Phim, 1 Phần) (Rất Hay) - Phật Âm

Sự Tích Đức Phật (Trọn Phim, 1 Phần) (Rất Hay) - Phật Âm

31.4k 0 0 5 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

The Life of Buddha

Đăng bình luận.

Bình luận (5)

  • Hoan Hỷ Đã thêm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam Mô Bổn Tôn A Di Đà Phật
    Y giáo phụng hành là sự thành kính, đảnh lễ, cúng dường Như Lai nhất, từ nay con xin nguyện tinh tấn hành trì pháp môn niệm phật, quyết không biến nhát.
  • zaikin_angel Đã thêm Nam Mô A Di Đà Phật
  • vu Đã thêm hay qua di
  • Nam mo a di da phat Đã thêm Nam Mô A Di Đà Phật
  • le tien vinh Đã thêm NAM MO A DI DA PHAT