Sống Tự Lợi Lợi Tha - Thích Giác Giới

Featured Videos

Sống Tự Lợi Lợi Tha - Thích Giác Giới

1,069 0 0 0 Người đăng: admin

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giảng Pháp Sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh, T. Giác Giới với đề tài Sống Tự Lợi Lợi Tha.
Là một người theo đạo Phật, ngoài lòng tôn kính Phật vô biên còn phải tu tập 3 điều hết sức quan trọng là Bố thí, Trì giới và Hành Thiền và không thể quên việc sống Tự Lợi và Lợi Tha. Nếu chỉ tự mình hành trì Bố thí, Trì giới và Hành Thiền thì chỉ là tự lợi, không đem hạnh phúc, lợi lạc của việc hành trì này giới thiệu cho mọi người thì chưa có hành động lợi tha. Cũng như một mình đi chùa không kêu gọi gia đình, bạn bè cùng đi thì cũng chưa lợi tha, chưa kết duyên quyến thuộc trong đời này và đời sau...

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.