Bi kịch cuộc sống và con đường giải thoát - Thích Giác Giới

Bi kịch cuộc sống và con đường giải thoát - Thích Giác Giới

879 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giảng Pháp sáng Chủ nhật Thiền Viện Vạn hạnh sau thời khóa tu tập Thiền, HT Thích Giác Giới đã giảng về hai hướng tu tập để giải quyết bi kịch cuộc sống theo 2 bài kệ trong Tương ưng bộ kinh do chư Thiên thưa với đức Phật.
Mạng sống bị dắt dẫn,
Tuổi thọ chẳng là bao,
Khi già chết kéo đến ,
Không có nơi nương tựa.
Và Chư Thiên nói cách giải quyết

Ai đem tâm quán tưởng,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy làm các công đức,
Ðưa đến chơn an lạc.
Đức Phật đồng ý nhưng chỉ sửa lại câu cuối, cách giải quyết
Nên từ bỏ thế lợi
Tâm hướng cầu tịch tịnh

Một vị Chư Thiên khác cũng thưa
Thời gian lặng trôi qua,
Ðêm ngày luôn di động,
Tuổi tác buổi thanh xuân,
Tiếp tục bỏ chúng ta.

Và hướng giải quyết của chư Thiên

Ai đem tâm quán tưởng,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy làm các công đức,
Ðưa đến chơn an lạc.
Đức Phật cũng không phủ nhận mà bổ sung thêm giống như trên
Hãy từ bỏ thế lợi,
Tâm hướng cầu tịch tịnh.
Chúng ta chọn con đường nào, HT đã giải thích rất chi tiết trong bài Pháp này

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.