Phim Ấn Độ - BUDDHA - ĐỨC PHẬT - thuyết minh tiếng Việt - Huệ Quang

Featured Videos

Phim Ấn Độ - BUDDHA - ĐỨC PHẬT - thuyết minh tiếng Việt - Huệ Quang

126.6k 32 3 0 Người đăng: admin

Phần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 1: Đức Phật đản sanh
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 2: Tiên Asita đoán tướng cho thái tử sơ sinh
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 3: Kế hoạch Vua cha - Xây thành mới
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 4: Siddhatta Thời Thơ Ấu
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 5: Câu Chuyện Cứu Thiên Nga
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 6: Bẩm Tánh Từ Bi Và Tài Năng Tuổi Trẻ 
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 7: Siddhatta trưởng thành
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 8: Chiến Thắng - Vinh Quang
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 9: Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 10: Sự quyến rũ đời sống vương giả
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 11: Siddharta và quyền bình đẳng nữ giới 
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 12: Vua cha dự tính hôn nhân cho Siddharta 
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 13: Tình yêu đôi lứa Siddharta 
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 14: Phản đối truyền thống Brahmana
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 15: Vua Pensenadi chuẩn bị chiến tranh
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 16: Quân Kosala thất bại
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 17: Chuẩn bị hôn lễ của thái tử Siddharta
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 18:  Hôn lễ Siddhata va Yasodara
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 19: Thử thách của Amrapali 
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 20: Xung đột nội bộ tộc Sakya
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 21: Siddha đi dạo ngoài thành
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 22: Nỗi buồn khi biết về mẹ Maya
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 23: Phân phát lương thực cho người nghèo
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 24: Rahula chào đời
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 25: Siddhata phản đối tế lễ sứ Magadha
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 26: Chiến tranh là chết chóc
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 27: Siddhata xuất gia tìm đạo
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 28: Rừng tịnh tu của Alara Kalama
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 29: Người thầy đầu tiên Alara Kalama
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 30: Thành tựu trong thiền định 
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 31: Lãnh hội thiền định Uddaka Ramaputta
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 32: Chuyên tu khổ hạnh
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 33: Tìm ra phương pháp tu hành
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 34: Chứng thành chánh giác Buddha
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 35:  Chuyển bánh xe Pháp
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 36: Buddha hóa độ 3 anh em Kassapa (Ca-Diếp)
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 37: Độ vua Bimbhisala
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 38: Thu nhận Moghalana va Sariputta 
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 39:  Vua Subdodana thỉnh Buddha hồi cung
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 40: Buddha về thăm Kapilavastu
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 41: Nanda và Rahula xuất gia
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 42: Buddha giảng dạy đạo lý trị nước 
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 43: Vua Suddhodana băng hà
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 44: Thu nhận nữ giới xuất gia
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 45: Xích mích tăng chúng ở Kosambi Hoa
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 46: Anan gặp nạn, cảm hóa Angulimala
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 47: Thiếu nữ mang thai hại Buddha
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 48: Tinh xá Jetavana gặp nạn
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 49: Năm pháp phá hòa hợp tăng của Devadatta
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 50: Vua Ajātasattu qui y Buddha
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 51:  Buddha cứu độ mẹ ngài Mogalana
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 52: Mogalana và Sariptta Hai nhập Niết-bàn
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 53: Bữa ăn cuối cùng của Buddha
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 54: Buddha nhập Niết-bàn, Phân chia xá lợi
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 55: Kết thúc phim Buddha

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.