Phim Ấn Độ - BUDDHA - ĐỨC PHẬT - thuyết minh tiếng Việt - Huệ Quang

Featured Videos

Phim Ấn Độ - BUDDHA - ĐỨC PHẬT - thuyết minh tiếng Việt - Huệ Quang

314.4k 72 8 1 Người đăng: admin

Phần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 1: Đức Phật đản sanh
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 2: Tiên Asita đoán tướng cho thái tử sơ sinh
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 3: Kế hoạch Vua cha - Xây thành mới
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 4: Siddhatta Thời Thơ Ấu
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 5: Câu Chuyện Cứu Thiên Nga
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 6: Bẩm Tánh Từ Bi Và Tài Năng Tuổi Trẻ 
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 7: Siddhatta trưởng thành
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 8: Chiến Thắng - Vinh Quang
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 9: Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 10: Sự quyến rũ đời sống vương giả
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 11: Siddharta và quyền bình đẳng nữ giới 
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 12: Vua cha dự tính hôn nhân cho Siddharta 
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 13: Tình yêu đôi lứa Siddharta 
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 14: Phản đối truyền thống Brahmana
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 15: Vua Pensenadi chuẩn bị chiến tranh
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 16: Quân Kosala thất bại
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 17: Chuẩn bị hôn lễ của thái tử Siddharta
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 18:  Hôn lễ Siddhata va Yasodara
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 19: Thử thách của Amrapali 
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 20: Xung đột nội bộ tộc Sakya
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 21: Siddha đi dạo ngoài thành
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 22: Nỗi buồn khi biết về mẹ Maya
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 23: Phân phát lương thực cho người nghèo
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 24: Rahula chào đời
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 25: Siddhata phản đối tế lễ sứ Magadha
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 26: Chiến tranh là chết chóc
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 27: Siddhata xuất gia tìm đạo
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 28: Rừng tịnh tu của Alara Kalama
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 29: Người thầy đầu tiên Alara Kalama
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 30: Thành tựu trong thiền định 
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 31: Lãnh hội thiền định Uddaka Ramaputta
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 32: Chuyên tu khổ hạnh
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 33: Tìm ra phương pháp tu hành
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 34: Chứng thành chánh giác Buddha
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 35:  Chuyển bánh xe Pháp
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 36: Buddha hóa độ 3 anh em Kassapa (Ca-Diếp)
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 37: Độ vua Bimbhisala
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 38: Thu nhận Moghalana va Sariputta 
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 39:  Vua Subdodana thỉnh Buddha hồi cung
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 40: Buddha về thăm Kapilavastu
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 41: Nanda và Rahula xuất gia
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 42: Buddha giảng dạy đạo lý trị nước 
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 43: Vua Suddhodana băng hà
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 44: Thu nhận nữ giới xuất gia
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 45: Xích mích tăng chúng ở Kosambi Hoa
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 46: Anan gặp nạn, cảm hóa Angulimala
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 47: Thiếu nữ mang thai hại Buddha
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 48: Tinh xá Jetavana gặp nạn
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 49: Năm pháp phá hòa hợp tăng của Devadatta
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 50: Vua Ajātasattu qui y Buddha
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 51:  Buddha cứu độ mẹ ngài Mogalana
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 52: Mogalana và Sariptta Hai nhập Niết-bàn
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 53: Bữa ăn cuối cùng của Buddha
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 54: Buddha nhập Niết-bàn, Phân chia xá lợi
Phim BUDDHA - ĐỨC PHẬT tập 55: Kết thúc phim Buddha

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • LỮ SỸ HÙNG Đã thêm Chào Phật Tâm, hiện tại phim về Buddha không thể coi được. xin phật tâm có thể mở lại để đc coi phim này không. Xin cảm ơn