Phá Mê Khai Ngộ: Trì Giới Ba La Mật (Có Phụ Đề) - Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng

Featured Videos

Phá Mê Khai Ngộ: Trì Giới Ba La Mật (Có Phụ Đề) - Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng

2,071 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Hồi Hướng Chúng Sinh Vô Biên Thệ Nguyện Độ, Phiền Não Vô Tận Thệ Nguyện Đoạn, Pháp Môn Vô Biên Thệ Nguyện Học, Vô Thượng Phật Đạo Thệ Nguyện Thành

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.