Những tỷ kheo tối thượng - TT. Thích Tâm Đức

Featured Videos

Những tỷ kheo tối thượng - TT. Thích Tâm Đức

1,013 0 0 0 Người đăng: khanhmydo

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

1) Ngọn đèn = Chánh pháp = Tứ niệm xứ 2) Quán Thân-Thọ-Tâm-Pháp là ảo giác. Do vậy, buông xả chúng.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.