Nhận Lỗi, Xin Lỗi, Thứ Lỗi - Thích Nữ Như Lan

Nhận Lỗi, Xin Lỗi, Thứ Lỗi - Thích Nữ Như Lan

2,735 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giảng sư: Ni sư TN Như Lan Giảng tại chùa Hưng Thiền, Đồng Tháp Website: http://phapthoaitinhdo.net

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.