Nghệ thuật sống - Thích Nữ Như Lan

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Nghệ thuật sống - Thích Nữ Như Lan

4,683 0 0 1 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Nghệ thuật sống
Giảng tại chùa Hưng Thiền, Đồng Tháp ngày 10-02-2010

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • PHUONG THI NGUYEN AUSTRALIA Đã thêm SONG' DE SONG' CUOC DOI` DANG' SONG' .KG LOI^~ LAM^` KG HO^~ THEN VOI' LUONG TAM^.TRONG CUOC SONG' DOI` NGUOI THUONG`NGAN' NGUI~ .NGHI~ VA` LAM` NHUNG~ VIEC DEN' VOI' TA .DU` TUOI SANG HAY LA` DU` DEN TOI'.NHO' NHUNG~ LOI` PHAT DAY DEN' TRONG TAM^ .NAM MO A DI DA` PHAT