Một số vấn đề phát triển Phật giáo hiện nay - Thích Chơn Minh

Một số vấn đề phát triển Phật giáo hiện nay - Thích Chơn Minh

913 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giảng Pháp sáng Chủ Nhật Thiền Viện Vạn Hạnh TT. Thích Chơn Minh đã nói chuyện Một số vấn đề phát triển Phật giáo hiện nay
TT đã đề cập bên cạnh sự phát triển về mặt hình thức hiện nay vẫn còn có những vấn đề cần phải suy nghĩ

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.