Học thuyết Bồ tát trong kinh tạng Nikaya và Đại thừa - Thích Chơn Minh

Featured Videos

Học thuyết Bồ tát trong kinh tạng Nikaya và Đại thừa - Thích Chơn Minh

615 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Thiền Viện Vạn Hạnh, T. Chơn Minh giảng về học thuyết Bồ Tát trong các truyền thống Văn học Phật Giáo Nikaya, Đại thừa. Qua đó để thấy rằng thực hành hạnh Bồ tát là không dễ, rất nhiều thử thách đưa đến có thể làm thối tâm. Làm một việc thiện chưa chắc đó là một điều thiện nếu không học được sự kham nhẫn tột cùng của một Bồ tát...

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.