Khởi đầu của một ngày - Thích Phước Tịnh

Featured Videos

Khởi đầu của một ngày - Thích Phước Tịnh

1,228 0 0 0 Người đăng: admin

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Thuyết Pháp Đề Tài :
KHỞI ĐẦU CỦA MỘT NGÀY...3 - 5 - 2019
Do Thầy Thích Phước Tịnh Thuyết Giảng
tại
Tu VIện Phật Đà
Inala - Brisbane
Australia .

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.