Tạo một thói quen mới - Phần 2 - Thích Phước Tịnh

Featured Videos

Tạo một thói quen mới - Phần 2 - Thích Phước Tịnh

1,408 2 0 0 Người đăng: admin

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Thuyết Pháp Đề Tài :
TẠO MỘT THÓI QUEN MỚI Phần 2...3 - 5 - 2019
Do Thầy Thích Phước Tịnh Thuyêt Giảng
tại
Tu Viện Phật Đà
Inala - Brisbane
Australia .

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.