Hộ Niệm Rất Trọng Yếu - Pháp Sư Tịnh Không

Hộ Niệm Rất Trọng Yếu - Pháp Sư Tịnh Không

1,976 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

"Hãy nghiên cứu kỹ pháp hộ niệm để tránh điều sơ suất và phổ biến rộng rãi ra mới có cơ hội cứu người vãng sanh Tịnh độ." - Cư Diệu Âm Minh Trị (Úc Châu)

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.