Giới Bồ Tát tại gia: 6 giới trọng - 28 giới khinh - Thích Minh Thông

Giới Bồ Tát tại gia: 6 giới trọng - 28 giới khinh - Thích Minh Thông

4,010 0 0 0 Người đăng: admin

Phần 1 2 3 4 5 6 7
Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

GBT03 - Giới Bồ Tát tại gia 6 trọng 28 khinh - HT.THÍCH MINH THÔNG

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.