Giới bồ tát 52: Kinh Phạm Võng - Giới kinh 41: Giới vì lợi làm Thầy - Thích Minh Thông

Featured Videos

Giới bồ tát 52: Kinh Phạm Võng - Giới kinh 41: Giới vì lợi làm Thầy - Thích Minh Thông

1,838 0 0 0 Người đăng: admin

Phần 1 2

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

GIỚI BỒ TÁT 52 A– K . PHAM VÕNG -  HT. THÍCH MINH THÔNG
GIỚI KHINH 41: GIỚI VÌ LỢI LÀM THẦY

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.