Giới Bồ Tát - Giới Trọng Thứ 7 - Giới Tự Khen Mình Chê Người Phần 1 - Thích Minh Thông

Giới Bồ Tát - Giới Trọng Thứ 7 - Giới Tự Khen Mình Chê Người Phần 1 - Thích Minh Thông

1,537 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giới Bồ Tát - Giới Trọng Thứ 7 - Giới Tự Khen Mình Chê Người Phần 1 - Thầy Thích Minh Thông

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.