Giảng "Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" - Phẩm Phương Tiện - Thích Tâm Đức

Featured Videos

Giảng "Kinh Diệu Pháp Liên Hoa" - Phẩm Phương Tiện - Thích Tâm Đức

3,562 1 0 0 Người đăng: thienthong

Phần 1 2 3

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Pháp thoại : Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ( giảng giải ) - Phẩm thứ 02 : PHƯƠNG TIỆN.Giảng sư: TT Thích Tâm Đức - Đệ tử HT Thích Minh Châu - Tiến sĩ Phật học và Triết học với luận án TS " Triết lý Kinh Pháp Hoa - Phân tích khái niệm và học thuyết".Giảng tại: Đạo tràng Bát Quan Trai Chùa Long Viễn - Tỉnh Vĩnh Long.Ngày 20 tháng 04 năm 2012 .

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.