Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh 42 Chương (Kinh Tứ Thập Nhị Chương) - Phật Âm

Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh 42 Chương (Kinh Tứ Thập Nhị Chương) - Phật Âm

6,808 0 0 1 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Hán dịch: Thiên Trúc Tôn giả Kāśyapa-mātaṅga và Tôn giả Trúc Pháp Lan đời Hậu Hán Việt dịch: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận Hiệu đính: Nhóm Phiên Dịch Ba Tạng Kinh Điển Phật Giáo

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • Tên của bạn Đã thêm A di da phat