Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh Bát Đại Nhân Giác - Phật Âm

Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh Bát Đại Nhân Giác - Phật Âm

3,886 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Hán dịch: An Tức Tam Tạng Sa-môn An Thế Cao đời Hậu Hán Việt dịch: Tại gia Bồ-tát giới Thanh Tín Nam Nguyên Thuận

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.