Để thoát khổ đau luân hồi sinh tử - Thích Giác Giới

Featured Videos

Để thoát khổ đau luân hồi sinh tử - Thích Giác Giới

487 0 0 0 Người đăng: admin

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Bài pháp giảng rõ về Thập Nhị Nhân Duyên (12 nhân duyên) , con đường trải qua để thoát khỏi khổ đau của luân hồi sinh tử được T. Giác Giới giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh trong buổi Giảng Pháp sáng Chủ Nhật hằng tuần
Trong Thập Nhị nhân duyên Giảng sư đã phân tích rõ thế nào là Phiền não luân hồi, Diệt Luân hồi và Quả luân hồi. Tu tập như thế nào để thoát được Khổ Đau của Luân Hồi sinh tử , đó là mục tiêu của đức Phật trên con đường đi tìm Giác Ngộ giải thoát và của chúng ta

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.