Bát Nhã Ba La Mật và chú Vãng Sanh - Thích Huệ Duyên

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Bát Nhã Ba La Mật và chú Vãng Sanh - Thích Huệ Duyên

7,409 0 0 1 Người đăng: thien hung

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Kinh - Chú
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • mai thien hung Banned Đã thêm "chú Vãng Sanh "được trích trong kinh "Bạt Nhứt Thiết Nghiệp chướng căn bổn đắc sanh Tịnh Độ đà la ni"mà ra... người nào y pháp mà chí tâm trì tụng chú này, thì Đức Phật A Di Đà thường trụ ở nơi đảnh gười ấy luôn cả ngày đêm mà ủng hộ,ko có oan gia thừa tiện nhiễu hại,mà khi mạng chung lại được vãng sanh,.,còn như tụng đủ số ba mươi vạn(300.000)biến tức là diện tiếp thấy đuợc Phật A Di Đà..nam mo A Di Đà Phật.