7A: Giải thích câu: "Ngoài tâm có pháp" - Ứng dụng Thất giác chi - Giáo dục con cái - HT. Viên Minh - Thích Viên Minh

7A: Giải thích câu: "Ngoài tâm có pháp" - Ứng dụng Thất giác chi - Giáo dục con cái - HT. Viên Minh - Thích Viên Minh

272 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Khóa giảng thứ 19 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh.

Ngày 7B: Y cứ trên cái thực mà hành - Chứng ngộ là thấy ra sự thật - Ý nghĩa của cuộc sống - Hóa giải cảm xúc tiêu cực - Tu đúng hướng: bắt đầu từ sự hoàn hảo của Pháp.

- http://trungtamhotong.org

#ThayVienMinh #KhoaThien2019 #ChuaBuuLong

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.