2A: Hỏi đáp về Tu để lên cõi Trời có tốt không - Làm sao thấy được mình - Nên tu ở đâu -HT Viên Minh - Thích Viên Minh

2A: Hỏi đáp về Tu để lên cõi Trời có tốt không - Làm sao thấy được mình - Nên tu ở đâu -HT Viên Minh - Thích Viên Minh

193 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Hỏi đáp về:
0:22 Tu để lên cõi Trời có tốt không
16:22 Làm sao thấy được mình
21:42 Nên tu ở đâu
25:44 Báo hiếu đúng
31:15 Trạng thái khi ngồi thiền
36:10 Tại sao "Chánh Pháp" cũng phải bỏ
41:08 Cách giảm sân

Khóa giảng thứ 21 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh .
Ngày 2A: Hỏi đáp về Tu để lên cõi Trời có tốt không - Làm sao thấy được mình - Báo hiếu đúng - Nên tu ở đâu - Tại sao "Chánh Pháp" cũng phải bỏ - Cách giảm sân.
#ThayVienMinh

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.