10 Công Niệm Phật Ra Tiếng Và Lễ Phật - Phật Âm

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Niệm Phật Lễ Phật.

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • Tăng Sâm Đã thêm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam Mô đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.