Giữ gìn 6 giác quan

Giữ gìn 6 giác quan

25 0 0 0 Người đăng: khanhmydo

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Tu tập 6 giác quan (Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) giúp chúng ta chuyển hóa toàn bộ tâm thức khổ đau thành tâm thức giải thoát:
1. Năm thức trước thành Thành sở tác trí
2. Thức thứ sáu thành Diệu quan sát trí
3. Thức thứ bảy thành Bình đẳng tánh trí
4. Thức thứ tám thành Đại viên kính trí (Phật tâm)

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.